TEKA │PUSHPULLFiltračno - ventilačný systém pre čistenie vzduchu a priestorové vetranie výrobných priestorov

ifa

Odsávanie splodín priamo pri zdroji znečistenia nie je vždy dostatočným riešením pre zaistenie čistého vzduchu na pracovisku. Preto je nutné využiť ďalšie technológie pre dosiahnutie predpísaných limitov.


Pri systéme PushPull sú nečistoty odsávané prostredníctvom mriežok vo potrubí vedenom po stranách výrobnej haly. Znečistený vzduch je vedený potrubím do filtračnej jednotky a po jeho vyčistený je vháňaný späť na opačnej strane ako bol nasatý, aby sa vytvoril efekt prúdenia, ktorý posúva vzduch smerom k nasávacím otvorom systému.

 

PushPull system odsavania zvaracich vyparov


Zariadenie je vybavené plne automatickým systémom čistenia patrónových filtrov prostredníctvom technológie POWER SPRAY.

    
Systém PushPull je certifikovaný podľa normy DIN EN ISO 15012-1 a schválený inštitútom IFA pre odsávanie plynov vznikajúcich pri zváraní, ktoré spadajú do kategórie W3 – zváranie vysoko legovaných ocelí a vzácnych kovov. Používaním týchto jednotiek neodpadá pracovníkom povinnosť používať osobné ochranné pomôcky.

 

PushPull - odsávací systém

 

Vlastnosti zariadenia:

 

plne automatický systém čistenia pomocou technológie POWER SPRAY

riadiaca jednotka s panelom

povrchovo upravený filter pre zvýšenie životnosti

PE vak na zber oddelených pevných častíc  

    

 

TECHNICKÉ PARAMETRE

 

Napájacie napätie

400 V

Maximálny sací výkon ventilátora

2.000 - 10.000 m3/h

Výkon motora

7,5 - 11,00 kW

Efektívnosť separácie

>99%

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© VAW WELDING, s.r.o. 

Všetky práva vyhradené. Šírenie akéhokoľvek obsahu je bez písomného súhlasu zakázané.