SYSTÉMY PRE PRIESTOROVÉ VETRANIE A FILTRÁCIUFiltračno ventilačné systémy pre filtráciu splodín a vnetiláciu výrobných priestorov

Filtračno-ventilačné systémy TEKA zaisťujú čistenie vzduchu vo výrobných priestoroch. Svoje uplatnenie nachádzajú aj pri aplikáciách s vysokou tvorbou plynných častíc. Plynné častice sú zachytávané prostredníctvom nasávacích kanálov a po filtrácii je očistený vzduch vyfukovaný späť do pracoviska pomocou systému dýz.   

 

 

 

airtech_p10

AIRTECH P10

 

Samostatne stojaca filtračno-ventilačná jednotka, ktorá nachádza využitie všade tam, kde nie je možné použiť odsávanie priamo pri zdroji znečistenia alebo na dodatočnú filtráciu vzduchu vo výrobnej hale. Zariadenie je vybavené patrónovými filtrami s účinnosťou filtrácie ≥99% a automatickým čistením. Jednotka je certifikovaná IFA podľa DIN EN ISO 15012-1. Jej filtračná kapacita je 10.000 m3 vzduchu za hodinu.   

 

 

IFA certifkát

 

 

 

airtech

AIRTECH

 

Samostatne stojaca filtračno-ventilačná jednotka, ktorá nachádza využitie ak nie je možné použiť odsávanie priamo pri zdroji znečistenia alebo na dodatočnú filtráciu vzduchu vo výrobnej hale. Zariadenie je vybavené patrónovými filtrami s účinnosťou filtrácie ≥99% a automatickým čistením. Jednotka je certifikovaná IFA podľa DIN EN ISO 15012-1. Jej filtračná kapacita je 18.000  - 30.000 m3 vzduchu za hodinu.   

 

IFA certifkát
     
BlowTec

BlowTec

 

Zariadenie je vybavené patrónovými filtrami s účinnosťou filtrácie ≥99% a automatickým čistením. Jednotka je certifikovaná IFA pre kategóriu W3 (plyny vznikajúcich pri zváraní vysokolegovaných ocelí). Jej filtračná kapacita je 7.500  - 10.000 m3 vzduchu za hodinu.   

  

 

 

IFA certifkát
     
PushPull

PushPull

 

Odsávanie priamo pri zdroji znečistenia nemusí vždy postačovať a preto je nutné zaistiť ventiláciu a dodatočnú filtráciu inými jednotkami. Pri systéme PushPull posúva vyfukovaný prefiltrovaný vzduch splodiny smerom k nasávacím tvorom na druhej strane haly. Zariadenie je vybavené patrónovými filtrami s účinnosťou filtrácie ≥99% a automatickým čistením. Jednotka je certifikovaná IFA pre kategóriu W3 (plyny vznikajúcich pri zváraní vysokolegovaných ocelí). Jej filtračná kapacita je 2.000  - 10.000 m3 vzduchu za hodinu. Aplikácia je vždy navrhnutá na základe potrieb zákazníka a špecifických podmienok projektu.  

 

IFA certifkát

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© VAW WELDING, s.r.o. 

Všetky práva vyhradené. Šírenie akéhokoľvek obsahu je bez písomného súhlasu zakázané.