MOBILNÉ ODSÁVACIE A FILTRAČNÉ ZARIADENIAMobilné zariadenia pre odsávanie a filtráciu splodín vznikajúcich pri rezaní a zváraní

Mobilné odsávacie a filtračné zariadenia TEKA sú prispôsobené pre jednoduché a flexibilné rozostavanie jednotiek na pracovisku.  Ponúkame špičkové riešenia pre rôzne aplikácie s vysokým stupňom odlúčenia škodlivých prvkov.

 

 

handycart

 

HANDYCART

 

Mobilné odsávacie a filtračné zariadenie s manuálnym alebo plnoautomatickým čistením. Maximálny sací výkon 280 alebo 320 m3/h. Vysokokvalitný filter GORE-TEX zaručuje filtráciu so stupňom oddelenia >99%.

 

 

 

 

dustoo

DUSTOO

 

Podtlaková mobilná filtračná jednotka vybavená patrónovým filtrom a automatickým čistením. Systém je obzvlášť vhodný pre použtie so zváracími horákmi so zabudovaným odsávaním. Dustoo je vybavené ochranou proti iskrám a odlúčený kovový prach sa zbiera v zásuvke. Maximálny sací výkon jednotky je 340 m3/h účinnosť filtrácie >99%.   

 
     
Teka Filtoo

FILTOO

 

Mobilné odsávacie a filtračné zariadenie certifikované IFA, ktoré je vybavené jedným 3 m odsávacím ramenom. Táto základná filtračná jednotka nachádza použitie pri rôznych aplikáciách vyžadujúcich odsávanie a filtráciu plynných a pevných častíc, či pri neutralizácii pachov prostredníctvom uhlíkovej vložky. Po vybavení predseparátorom iskier STAVO je možné jednotku využiť aj pre odsávanie prachu pri brúsení. Maxmálny sací výkon 2500 m3/h. Efektívnosť filtrácie >99%.

IFA certifkát
     
Caremaster

CAREMASTER

 

Mobilné odsávacie a filtračné zariadenie s jedným ramenom, ktoré je certifikované IFA v kategórii W3 pre odsávanie splodín vznikajúcich pri zváraní vysokolegovaných ocelí. Stabilná konštrukcia, nastaviteľné rameno. Maximálny sací výkon 2500 m3/h a stupeň filtrácie >99%.

IFA certifkát
     
Teka - Caremaster - filtračné zariadenie

CAREMASTER

 

Mobilné odsávacie a filtračné zariadenie s dvomi odsávacími ramenami, ktoré je certifikované IFA pre odsávanie splodín vznikajúcich pri zváraní vysokolegovaných ocelí (kategória W3). Stabilná konštrukcia, nastaviteľné ramená. Maximálny sací výkon 3500 m3/h a stupeň filtrácie >99%.

IFA certifkát
     
Strongmaster

STRONGMASTER

 

Mobilné filtračné odsávacie zariadenie s patrónovým filtrom a jedným odsávacím ramenom, ktoré je vhodné pre odsávanie splodín vznikajúcich pri zváraní legovaných ocelí, galvanizovaných materiálov a hliníka. Odsávacie zariadenie je certifikované IFA v kategórii W3. Maximálny sací výkon 3000 m3/h a stupeň filtrácie >99%.

IFA certifkát
     
 

STRONGMASTER

 
strongmaster

Mobilné filtračné odsávacie zariadenie s nábojovým filtrom, dvomi odsávacími ramenami, ktoré je vhodné pre odsávanie splodín vznikajúcich pri zváraní legovaných ocelí, galvanizovaných materiálov a hliníka. Maximálny sací výkon 3500 m3/h a stupeň filtrácie >99%.

IFA certifkát
     
cartmaster

CARTMASTER

 

Mobilné filtračné odsávacie zariadenie s plnoautomatickým čistením pomocou stlačeného vzduchu. Špeciálne vyvinutý systém garantuje optimálnu separáciu. Zariadenie je vybavené jedným ramenom a nábojovým filtrom s veľkou filtračnou plochou. Maximálny sací výkon 3000 m3/h a stupeň filtrácie >99%.

IFA certifkát
     
 

CARTMASTER

 
cartmaster 2

Mobilné filtračné odsávacie zariadenie s plnoautomatickým čistením pomocou stlačeného vzduchu. Špeciálne vyvinutý systém garantuje optimálnu separáciu. Zariadenie je vybavené dvomi ramenami a nábojovým filtrom s veľkou filtračnou plochou. Maximálny sací výkon 3500 m3/h a stupeň filtrácie >99%.

IFA certifkát

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© VAW WELDING, s.r.o. 

Všetky práva vyhradené. Šírenie akéhokoľvek obsahu je bez písomného súhlasu zakázané.