TEKA │AIRTECHFiltračno - ventilačný systém pre čistenie vzduchu a priestorové vetranie výrobných priestorov

ifa

Airtech je samostatne stojaci filtračno-ventilačný systém. Uplatnenie nachádza najmä v priemyselnej výrobe a vo zváracích prevádzkach, kde nie je možné nainštalovať odsávanie priamo pri zdroji znečistenia alebo tam, kde je nutné využiť jednotku AIRTECH na dodatočnú filtráciu vzduchu vo výrobných priestoroch.


Znečistený vzduch je nasatý cez odsávacie kanály, ktoré sa nachádzajú po oboch stranách jednotky vo výške 3 – 4 m nad zemou. Následne je tento vzduch vedený cez filtre zariadenia, kde sa nečistoty zachytávajú na povrchu patrónového filtra kategórie BIA M.

Airtech - filtracno ventilacna jednotka
Patrónové filtre sú automaticky čistené v prednastavených intervaloch. Zachytené častice sú z povrchu filtra uvoľnené pomocou stlačeného vzduchu a padajú do zberného kontajnera jednotky AIRTECH. Vyčistený vzduch je vháňaný späť do miestnosti prostredníctvom smerových dýz, ktoré sa nachádzajú v hornej časti jednotky. Smerovými dýzami sa nastavuje vyfukovanie vyfiltrovaného vzduchu tak, aby prúdenie napomáhalo vháňať znečistený vzduch smerom k odsávacím kanálom zariadenia.


Prevádzka zariadenia je monitorovaná a jednotka je vybavená časticovým senzorom, ktorý upozorní na nedostatočnú nepriepustnosť patrónového filtra. V prípade detekcie nedostatočného filtrovania sa jednotka automaticky zastaví a opticky a zvukovo signalizuje problém.


AIRTECH je certifikovaný podľa normy DIN EN ISO 15012-1 a schválený inštitútom IFA pre odsávanie plynov vznikajúcich pri zváraní, ktoré spadajú do kategórie W3 – zváranie vysoko legovaných ocelí a vzácnych kovov.  
Používaním týchto jednotiek neodpadá pracovníkom povinnosť používať osobné ochranné pomôcky. Pri odsávaní plynov vznikajúcich pri zváraní antikorovej ocele je vždy nutné používať aj lokálne odsávanie s využitím odsávacích ramien.   

 

    

airtech p10 - filtracno-ventilacna jednotka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRE

 

Napájacie napätie

400 V

Maximálny sací výkon ventilátora

18.000 - 30.000 m3/h

Výkon motora

11,0 - 22,00 kW

Efektívnosť separácie

>99%

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© VAW WELDING, s.r.o. 

Všetky práva vyhradené. Šírenie akéhokoľvek obsahu je bez písomného súhlasu zakázané.