PRIVÁRANIE SVORNÍKOV V MAGNETICKOM POLISRM - najmodernejšia technológia privárania svorníkov

Predstavenie technológie

 

Tento nový patentovaný zvárací proces bol vyvinutý firmou SOYER a predstavuje v súčasnosti najpokrokovejšiu technológiu priváranie svorníkov. Novinka rozširuje možnosti použitia technológie privárania svorníkov na nové aplikácie a zároveň zvyšuje kvalitu a efektivitu práce pri manuálnom ako aj automatizovanom priváraní.


Medzi hlavné výhody patrí: skrátenie zváracieho času, zredukovanie opálenia svorníka, menšenie teplom ovplyvnenej zóny, žiadny rozstrek, dokonalý a pevný zvar, zváranie vo všetkých pozíciách, zváranie svorníkov aj matíc na čierny plech aj nerez.


Pre priváranie svorníkov v magnetickom poli sú určené nové svorníky HZ-1. Tieto univerzálne svorníky majú ploché čelo a centrovaciu špičku. Vďaka novému tvaru HZ-1 bolo možné zväčšiť pomer základného materiálu k priemeru svorníka z 1:4 na 1:10. Svorníky majú závit po celej dĺžke a žiadnu prírubu – vyžitie závitu až na priváraný materiál, žiadny zvarový kúpeľ a roztrek.  

 

 

privaranie svornikov v magnetickom poli   privaranie svornikov v magnetickom poli   privaranie svornikov v magnetickom poli

Svorník sa dostane do kontaktu so základným materiálom. Následne je svorník oddialený od materiálu a zapálený zvárací oblúk.

 

 

Oblúk je vedený špirálovým magnetickým poľom a kompletne natavuje obe časti spoja.

 

Svorník je ponorený do veľmi plytkej penetračnej zóny a je neoddeliteľne spojený.

 

Najdôležitejšie výhody privárania svorníkov v magnetickom poli

 

Svorníky majú závit narezaný po celej dĺžke, pričom svorník nemusí mať kónus ako pri zdvihovom zapaľovaní.
Nie je potrebné používať keramické krúžky na formovanie zvaru.
Svorník nemá prírubu, ktorá by pri zváraní tvorila rozstrek.
Privára sa celé čelo svorníka.
Centrujúca špička na svorníku uľahčuje jeho presné privarenie.
Pomer hrúbky materiálu k priemeru svorníka je 1:10 (predtým 1:4).
Aj pri použití iba jedného uzemnenia nedochádza k vyfukovaniu zváracieho oblúku.
Umožňuje zváranie vo všetkých pozíciách.  
Opakovateľné, čisté zvary bez nutnosti opráv a prerábania.
Najvyššia kvalita a bezpečnosť (zvarové spoje majú vyššiu pevnosť ako priváraný svorník alebo základný materiál).
Minimálny tepelný príkon do zvaru a malá teplom ovplyvnená zóna.
Možnosť plnej automatizácie pri sériovej výrobe.
Skrátenie času zvárania (-60%).
Nižšia spotreba energie (-70%).
Zníženie opalu svorníkov (-75%).
Menší zvarový kúpeľ (-70%).
Menia penetrácia do materiálu (-70%).

Štandardizácia na jeden typ svorníkov (HZ-1).
Zvýšenie kvality a bezpečnosti privarenia svorníkov v porovnaní s inými technológiami ako aj mnohými mechanickými spojmi.
Pri výraznom technickom prínose tejto technológie, ponúka priváranie svorníkov v magnetickom poli aj výrazné ekonomické a ekologické výhody.

 

privaranie svornikov v magnetickom poli

 

 

Aplikácie


Technológia privárania svorníkov v magnetickom poli sa využíva všade tam, kde je potrebné dosiahnuť vysoko kvalitné zvarové spoje. Výhodou je možnosť privárania svorníkov s väčším priemerom na tenký základný materiál, nakoľko táto technológia umožňuje priváranie svorníkov v pomere veľkosti 10:1 ku základnému materiálu.


Uplatnenie nachádza pri zváraní konštrukcií, výrobe rôznych prvkov pre zariadenia, stavebníctve, automobilovom priemysle a podobne. Často sa využíva pri plne automatizovanej výrobe a veľkosériovej produkcii.  

 

 

privaranie svornikov v magnetickom poli privaranie svornikov v magnetickom poli

 

 

Video

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© VAW WELDING, s.r.o. 

Všetky práva vyhradené. Šírenie akéhokoľvek obsahu je bez písomného súhlasu zakázané.