AKO ÚČINNE CHRÁNIŤ DÝCHACIE ÚSTROJENSTVO PRI ZVÁRANÍ?

 

Osobná ochrana dýchacej sústavy pre zváračov

Peter Barka │31.11.2014

 

 

kemppi fresh air

Inhalácia je najčastejší spôsob, akým sa do tela človeka dostávajú škodliviny pri vystavení rizikovému prostrediu. Riziko predstavuje vdychovanie prachu, výparov, olejových hmiel či rôznych plynov. Pľúcne ochorenia sú na popredných priečkach chorôb z povolania v zmysle frekvencie výskytu, ako aj vážnosti ochorenia. Väčšina profesionálnych ochorení dýchacieho systému je spôsobená opakovaným, dlhotrvajúcim, ale aj prudkým krátkodobým vystavením pracovníkov nebezpečným látkam.

 

Jeden zvárač môže vyprodukovať za jednu pracovnú hodinu až 40 gramov aerosólov. Človek počas jednej 8 hodinovej pracovnej zmeny vdýchne približne 4000 litrov vzduchu, takže naše pľúca sú počas dlhodobej práce v takomto prostredí vystavené výraznej kontaminácii. Plyny vznikajúce pri zváraní sa skladajú z častíc ohrozujúcich ľudské zdravie. Ak nie sú použité náležité ochranné prostriedky, jemné častice prenikajú do pľúc a spôsobujú rôzne ochorenia. Profesionálnym ochoreniam dýchacieho systému sa môžeme vyhnúť prevenciou!

 

Dýchací proces a prienik škodlivých látok do ľudského tela

 

Poďme sa pozrieť ako funguje dýchací proces, aby sme lepšie porozumeli tomu, ako sa nebezpečné látky dostanú inhaláciou do nášho tela. Keď sa nadýchneme, kyslík, ktorý sa dostane do nášho tela cez ústa a nos, prechádza cez priedušky až do pľúc. Prostredníctvom alveol - pľúcnych mechúrikov sa kyslík dostáva do krvi. Oxid uhličitý je naopak prenášaný z krvi do pľúcnych mechúrikov, a to súčasne ako sa z nich kyslík vyprázdňuje, a dostáva do nášho krvného riečiska. Keď vydychujeme zbavujem naše telo plynných škodlivín.

 

duchaci system a ohrozenie pri zvarani

 

Nadmerné vystavenie škodlivinám na zváracom pracovisku spôsobuje respiračné ťažkosti ako je zápal pľúc, pľúcny edém, stratu pružnosti v pľúcnom tkanive, chronickú bronchitídu a v niektorých prípadoch až udusenie. Zváračská horúčka je reakcia organizmu na inhaláciu toxických látok – pár a prašných aerosólov. Prejavuje sa ako akútny horúčkovitý stav podobný chrípke. Jej príznaky zvyčajne ustúpia spontánne do 24 hodín.

 

Správne posúdenie rizík na pracovisku a prijatie patričných opatrení pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov je prvoradou úlohou zamestnávateľa. Škodliviny sú nebezpečné len ak sme ním vystavení, a preto netreba ani na strane zamestnancov zabúdať používať všetky predpísané ochranné pomôcky.

 

 

Porovnanie veľkosti rôznych častíc v μ

 

 

velkost castic pri zvarani

 

 

Filtračno-ventilačné jednotky Kemppi FreshAir


Filtračno-ventilačné jednotky Kemppi FreshAir spĺňajú najvyššie kritéria kladené na osobnú ochranu pracovníkov a zaisťujú účinnú ochranu dýchacieho aparátu pri zváraní. FreshAir Flow je filtračno-ventilačná jednotka so signalizáciou, ktorá poskytuje zváračovi ochranu pred škodlivými pevnými a plynnými časticami pri zváracích operáciách. Filtre jednotky FreshAir zachytávajú prachové častice, netoxické a toxické plyny, pevné a kvapalné aerosóly, baktérie a vírusy. Aj pri svojej nízkej váhe a kompaktnej veľkosti je vhodná pre dlhodobé nasadenie pri zváracích operáciách.

kemppi fresh air fitracna jednotka pre zvaracie masky

 

Systém je napájaný prostredníctvom nabíjateľnej batérie, vďaka čomu má zvárač maximálnu voľnosť pohybu po pracovisku. Spoľahlivá ochrana dýchacieho ústrojenstva je dosiahnutá vytvorením mierneho pretlaku v zváracej maske. Pretlak vytvorený čistým vyfiltrovaným vzduchom uľahčuje zváračovi dýchanie a zabraňuje zahmlievaniu filtračných skiel zváracej masky. 

Prietokomer automaticky udržuje nastavený prietok vzduchu. Inteligentný varovný systém vizuálne aj akusticky upozorní na nízky stav batérií, zanesenie filtra, či nedostatočný prietok vzduchu. Nabíjateľná NiMH batéria umožňuje fungovanie jednotky až 10 pracovných hodín, v závislosti od zaťaženia. Prietok vzduchu je manuálne nastaviteľný v rozsahu 140 až 210 l/min a jeho správnou reguláciou je možné predĺžiť výdrž batérie.   
Filtračno-ventilačnú jednotku Kemppi FreshAir je možné vybaviť predfiltrom, ktorý predlžuje životnosť hlavného filtra. Hlavný filter PSL R zachytáva všetky typy ako prach, netoxické a toxické plyny, pevné a kvapalné aerosóly, baktérie a vírusy. Filter odlučuje až 99,998% častíc nasatých do filtračno-ventilačného systému. V prípade požiadavky je možné jednotku Kemppi FreshAir vybaviť pach odstraňujúcim uhlíkovým filtrom.

 

Jednotka Kemppi FreshAir sa pohodlne nosí na komfortnom opasku. Hmotnosť celého systému vrátane batérie je iba 900 g. Dodáva sa spolu so zváracou maskou Kemppi Beta alebo Delta, na ktorú sa pripája pomocou flexibilnej hadice. Filtrom vyčistený vzduch je vyfukovaný kanálom, ktorý ústi v hornej časti zváracej masky nad tvárou zvárača. Vďaka nastaviteľnému tesniacemu rúšku sa vo vnútri masky vytvára bezpečná zóna pre pohodlné dýchanie počas celej pracovnej zmeny. Mierny pretlak vznikajúci vo vnútri masky zabraňuje kontaminácii vnútorného priestoru škodlivými plynmi, či prachovými časticami. Vháňaný vzduch zároveň zabraňuje zahmlievaniu ochranného skla masky. 

Systém filtračno-ventilačných jednotiek Kemppi FreshAir v spojení so zváracími maskami Kemppi a Beta predstavuje dokonalú ochranu zvárača v tých najnáročnejších podmienkach a pri zváraní vo všetkých pozíciách.

 

 

 

Pre bližšiu technickú špecifikáciu prosím kliknite SEM.

filtracno ventilacna jednotka pre zvaranie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© VAW WELDING, s.r.o. 

Všetky práva vyhradené. Šírenie akéhokoľvek obsahu je bez písomného súhlasu zakázané.