ČO DÝCHAME PRI ZVÁRANÍ?

 

Odsávajte a chráňte si vaše zdravie

Peter Barka │10.04.2013

 

 

filtracne a odsavacie zariadenie pre zvaranieHumanizácia pracovného prostredia a ochrana zdravia pracovníkov vo výrobných závodoch je dôležitým aspektom, na ktorý treba myslieť pri plánovaní novej výroby alebo ďalších investícií do vybavenia už fungujúcich pracovísk. Kvalitné a zdravšie pracovné prostredie prispieva nielen ku spokojnosti pracovníkov, ale aj ku zvýšeniu kvality výroby a eliminácii prestojov výroby.

 

Plynné škodliviny vznikajú hlavne ako výsledok reakcie ochranných zváracích plynov a plynov z okolitej atmosféry. Tieto plynné škodliviny sú tvorené najmä CO, NOX, O3, CI, chloridmi, fosgénom, fluorovodíkom a kyanovodíkom.

 

Tuhé častice vznikajú z prídavných zváracích materiálov a zo základného materiálu. Množstvo a druh prachu ovplyvňujú faktory ako sú zvárací prúd, zváracie napätie, priemer elektródy a typ jej obalu, či metóda zvárania. Podľa použitej technológie sa tvoria rôzne veľkosti častíc s rozdielnou morfológiou. Účinky častíc poškodzujúcich zdravie zvárača sú v prvom rade závislé na veľkosti častice. Priemer častíc sa pohybuje v rozsahu 0,01 μm až 1,0 μm avšak až 98,9% častíc ma priemer menší ako 0,4 μm. Tieto jemné častice majú schopnosť prenikať do pľúcnych aveol, kde sa usadzujú. Z aveol prenikajú cez cievne steny do krvného obehu a usadzujú sa v tele.

 

casticaNadmerné vystavenie škodlivinám na zváracom pracovisku spôsobuje respiračné ťažkosti ako je zápal pľúc, pľúcny edém, stratu pružnosti v pľúcnom tkanive, chronickú bronchitídu a v niektorých prípadoch až udusenie. Zváračská horúčka je reakcia organizmu na inhaláciu toxických látok – pár a prašných aerosólov. Prejavuje sa ako akútny horúčkovitý stav podobný chrípke. Jej príznaky zvyčajne ustúpia spontánne do 24 hodín. Na zváracích pracoviskách je preto nutné vytvoriť také podmienky, aby bolo škodlivé pôsobenie zváračských plynov, dymov a prachu obmedzené. Je to možné voľbou iného technologického postupu zvárania, ale najmä obmedzením prístupu škodlivín k dýchacej zóne pracovníka.

 

Inštalácia účinného odsávania a dokonalej filtrácie výrazne prispieva k zníženiu škodlivých emisií na zváracom pracovisku. Spoločnosť VAW WELDING, s.r.o. dlhodobo spolupracuje s popredným nemeckým výrobcom odsávacích a filtračných zariadení, firmou TEKA GmbH.

 

Portfólio spoločnosti zahŕňa mobilné odsávacie jednotky, stacionárne zariadenia a centrálne odsávacie systémy pracujúce na rôznych princípoch filtrácie. Zariadenia TEKA s certifikáciou BGIA sú vyrobené podľa normy DIN EN ISO 15012-1, čo dokladuje ich vysokú kvalitu, spoľahlivosť a schopnosť dokonalého oddelenia nečistôt. Stupeň oddelenia nečistôt vo filtračných zariadeniach je viac ako 99%. Tento vysoký stupeň oddelenia nečistôt umožňuje vháňať vyčistený vzduch späť na pracovisko a zároveň dodržať vysokú kvalitu pracovného prostredia.

 

Metóda

Veľkosť pevných častí zváračského dymu

MMA

Počas procesu topenia sa zváracej elektródy dochádza k uvoľňovaniu veľkého množstva škodlivín. Veľkosť častíc je väčšinou v rozsahu 0,1 až 0,4 μm.

MIG

Všetky pevné častice sú menšie ako 0,4 μm avšak väčšina častíc má priemer iba 0,01 až 0,05 μm.

MAG

Max. podiel častíc je vo veľkosti 0,01 – 0,05 µm, len malé množstvo je väčšie ako 0,2 µm. Aglomerované častice dosahujú veľkosti až 0,5 µm. Pri zváraní vysokolegovaných ocelí má väčšina častíc veľkosť cca. 0,1 µm.

Delenie kovov

Veľkosť častíc je od 0,03 µm. Aglomerované sekundárne častice dosahujú veľkosť až 10 µm.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© VAW WELDING, s.r.o. 

Všetky práva vyhradené. Šírenie akéhokoľvek obsahu je bez písomného súhlasu zakázané.