ZÁKLADNÉ CHYBY ZVAROVÝCH SPOJOV

 

Základné chyby zvarov a predchádzanie ich vzniku

Peter Barka │31.09.2014

 

 

Zakladne chyby zvarov

Chyby zvarových spojov sú neoddeliteľnou súčasťou vyhotovovania zvarových spojov. Na proces vytvárania zvaru vplýva množstvo faktorov, ktoré sa podieľajú i na vzniku defektov. Jedným z kritérií rozdelenia chýb zvarových spojov je situovanie chyby na povrch zvarového spoja alebo do jeho vnútra. Podľa toho môžeme rozdeliť chyby na vonkajšie a vnútorné.  V našej príručke vám prinášame prehľad základných chýb zvarových spojov. Stiahnite si brožúrku a dozveďte sa viac o príčinách ich vzniku a opatreniach, ktoré je potrebné vykonať, aby ste vznik chýb čo najviac eliminovali.

 

 

Zaregistrujte svoj e-mail a stiahnite si brožúrku Základné chyby zvarov


Po odoslaní formulára s vyplnenou e-mailovou adresou sa automaticky otvorí okno s linkom na brožúrku.

 

E-mail:
 

Odoslaním tohto formulára dávam svoj výslovný súhlas spoločnosti VAW WELDING, s.r.o. na spracovanie a uchovanie mojich osobných údajov pre účely databázy a pre účely ďalšieho spracovania v zmysle Zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Uvedené údaje poskytujem dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia a bez dôsledkov. Súhlas dávam na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

 

Powered byEMF Contact Form

Report Abuse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© VAW WELDING, s.r.o. 

Všetky práva vyhradené. Šírenie akéhokoľvek obsahu je bez písomného súhlasu zakázané.