TWXM - REVOLUČNÝ SYSTÉM PRE RIADENIE KVALITY ZVÁRANIA

 

Modulárny systém pre záznam, analýzu a riadenie zváracích procesov

Peter Barka │31.11.2014

 

 

arcquality - kvalita vo zvarani

Konkurencia je čím ďalej tým väčšia, a požiadavky na kvalitu spolu s nárokmi na rýchlosť dodávky sa neustále zvyšujú. Ako zaistiť maximálnu efektivitu riadenia a kvalitu zváracích procesov? Odpoveďou na túto kľúčovú otázku je nové riešenie spoločnosti Kemppi, ktoré vďaka svojmu prepracovanému systému zaisťuje riadenie a kontrolu kvality zváracích procesov, sledovanie kvalifikácií zváračov a stavu zváracích zdrojov.  

 

Zváranie patrí medzi najregulovanejšie oblasti priemyslu na svete. Teraz je po prvý krát v histórii možné sledovať, zdokumentovať a kontrolovať všetky potrebné dáta celého procesu zvárania prostredníctvom jedného riešenia. Pomocou konceptu Kemppi TWXM je možné zaistiť najvyššiu úroveň manažmentu kvality, bezpečnosti a produktivity zvárania. Systém umožňuje riadiť procesy zvárania, sledovať kvalifikačnú spôsobilosť zváračov a zautomatizovať dokumentovanie zvárania. Kemppi TWXM je aplikovaný na všetky fázy zvárania, a to od plánovania až po nedeštruktívne testovanie zvarkov. Kemppi je prvým výrobcom zváracích zdrojov na svete, ktorý je certifikovaný podľa normy ISO 3834-2 a nastavuje nový štandard pre celú oblasť priemyselného zvárania.

 

Výrobca zváracích zdrojov Kemppi uvádza unikátny koncept TWXM, ktorého základom je softvérové riešenie Kemppi Arc System. Okrem neho do systému TWXM patria aj univerzálne WPS balíky, školenia, koordinačné a konzultačné služby, ako aj zariadenia a príslušenstvo pre zváranie. Riešenie je plne v súlade s normami ISO, ASME, AWS a NORSOK.

 

Koncept TWXM je možne byť implementovaný do akejkoľvek časti výrobného procesu, ktorý je potrebné vylepšiť alebo pozdvihnúť na vyššiu úroveň. Zákazník si vyberie kombináciu modulov zo systému TWXM, ktorá najviac vyhovuje jeho potrebám pre zaistenie, kvalitnej, plynulej a modernej výroby.

 

Kemppi Arc System - kvalita a produktivita ruka v ruke

 

Koľko toho v skutočnosti vieme o kvalite zváraných objektov? Je iba málo kvalitatívnych dôkazov o tom, že zvary boli skutočne prevedené so schválenými parametrami zvárania, že bol použitý správny prídavný materiál, a že zvary zváral zvárač s požadovanou a stále platnou kvalifikáciou. Existuje veľa oblastí, kde je bezpečnosť zvarových spojov na pravom mieste v požadovaných kritériách. Sú to napríklad konštrukcie futbalových štadiónov, kde sa pohybujú tisíce ľudí, alebo morské vrtné plošiny odolávajúce silnému namáhaniu počas búrok.

Kvalita, produktivita a bezpečnosť sú tri faktory, ktoré musia byť vždy dokonale skĺbené pri manažovaní zváracieho procesu. Kemppi Arc System, ako modul TWXM, je kompletné softvérové riešenie, ktoré zastrešuje dokumentáciu potrebnú pre zváranie, požiadavky na kvalitu zváracích procesov, zváracie certifikáty, nedeštruktívne skúšky, ako aj riadenie samotného výrobného procesu. Je ho možné aplikovať vo firme akejkoľvek veľkosti a modulárny systém dovoľuje zoptimalizovať jeho využitie, nastaviť typy reportov a hĺbku riadenia.

 

arc quality - zaznam a riadenie kvality zvarania

 

Vystopovanie problému až k jednotlivým zvarom

 

Vďaka svojmu riešeniu a zberu dát, Kemppi Arc System dokáže vykonať analýzu pred, počas aj po ukončení zvárania. Chyby je možné vystopovať až k jednotlivým zvarom a identifikovať príčinu ich vzniku. Systém v reálnom čase upozorňuje na odchýlky od WPS a tak je možné okamžite vykonať intervenciu a zabrániť vzniku chybného zvaru vykonaním nápravy, či už zmenou zváracích parametrov, výmenou prídavného materiálu, dodržaním predpísaného postupu a podobne.

 

twxm

 

Pre bližšiu technickú špecifikáciu prosím kliknite SEM.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© VAW WELDING, s.r.o. 

Všetky práva vyhradené. Šírenie akéhokoľvek obsahu je bez písomného súhlasu zakázané.