PRINCÍP BODOVÉHO ODPOROVÉHO ZVÁRANIA

 

Odporové zváranie definujeme ako spôsob zvárania, pri ktorom sa vytvára zvar bez prídavného materiálu krátkodobým prechodom prúdu vysokej intenzity cez miesto zvaru, pri súčasnom pôsobení tlaku. Na dosiahnutie zváracej teploty sa využíva teplo, vyvinuté zváracím prúdom pri spolupôsobení odporov v oblasti zvaru.

 

princíp bodového odporového zvárania

 

 

Výhody bodového odporového zvárania:

vysoká produktivita – zvárací čas trvá iba zlomky sekundy
využitie vo veľkosériovej, príp. malosériovej výrobey
možnosť automatizácie s automatickým priebehom zváracích parametrov

 

Príklady použitia bodového odporového zvárania:


Odporové zváranie nachádza uplatnenie v priemysle, kde je požadovaná vysoká produktivita práce, vysoká efektivita, pri veľkých sériách. Celkový podiel odporového zvárania v oblasti priemyslu je 12 až 15 % odpracovaných hodín zo všetkých zváračských prác, pričom snáď najširšie uplatnenie našlo v automobilovom priemysle (60 až 70 % z celkových zváračských prác).

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© VAW WELDING, s.r.o. 

Všetky práva vyhradené. Šírenie akéhokoľvek obsahu je bez písomného súhlasu zakázané.